Lojistik Sözlüğü

Acente: Bir lojistik firmasının merkez kuruluşu dışında kalan bir bölgede firma adına hizmet veren birey veya işletmedir.

ADR: Patlayıcı, parlayıcı ya da yanıcı maddelerin kara yolu aracılığıyla taşınması kurallarını içeren ve bu belgeleri taşıyabilmesi için sürücülerde ve araçlarda olması gereken belgelerin arandığı standarttır.

Aktarma: Taşıma aracı gelen yüklerin herhangi bir fiziki işleme tabi tutulmadan sevk edilmek üzere farklı bir araca yüklenmesidir.

Ambar: İhtiyaca bağlı olarak yüklerin ya da eşyaların bir süre beklemesi için konulan kapalı veya açık yer.

Beyan tutarı: Göndericinin beyan ettiği malların değeridir.

CMR Anlaşması: Uluslararası niteliklere sahip olan CMR Anlaşması’nı kabul eden ülkeler tarafından kullanılan kara yolu taşıma belgesidir.

CMR Kara Yolu Taşıma Belgesi: Nakliye firmasının adına düzenlenen belge, malların belirlenen koşullarda taşınması, sorunsuz teslim alındığı ve taşıma sözleşmesi yapıldığı konularını içeren belgedir.

Çeki listesi: Ambalaj, koli listesine denir. Kargonun içerisinde yer alan eşyaların ağırlık, boyut, parça, adet ve numaraları ile alıcı adresini ve bilgilerini gösteren listedir.

Dağıtım: Ürünlerin, malların belirtilen miktar ve zaman koşullarına uygun olarak teslimat noktasına gönderilmesi için gerçekleşen işlemlerin tümüdür.

DAP( Delivered At Place): Sigorta, mal bedeli, iç taşımalar ve navlun için ödenmiş her türlü taşımacılıkta kullanılan uluslararası ticarette teslim şeklidir.